Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden op voorwaarde dat: 
- Het product niet gebruikt is 
- Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 
- Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 
- Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) 
- De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) 
- Het product geen los tijdschrift of losse krant is 
- Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft 
- De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
- op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling 
- Zodra de consument het eerste product 
- Bij een abonnement heeft ontvangen 
- Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen 
- Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@studiolscheveningen.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Boekhandel Scheveningen, www.studioscheveningen.nl, kan worden gedownload. 

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Boekhandel Scheveningen, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Studio Scheveningen indien de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Studio Scheveningen deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Studio Scheveningen heeft geretourneerd. 

 

© 2019 - 2022 Studio Scheveningen | sitemap | rss